Hägersten/Liljeholmen är en av de stadsdelar som växer allra mest i Stockholmsregionen och är i akut behov av en ny helt färdig grundskola.

Den nya Grundskolan i Midsommarkransen i den gamla brandstationen lovades stå klar 2017/2018. Byggnationen har nu utan förklaring flyttats fram och prognosen är att skolan ska stå färdig tidigast 2021 trots att beslut om skolan redan är tagna. Situationen är krisartad och innebär att det kommer finnas hundratals barn som riskerar att inte få en skolplacering i sitt närområde.

Skolan, som startade HT 2014, i tillfälliga lösningen i lokaler på Midsommarkransens Gymnasium (f.d. Brännkyrka Gymnasium) är hållbar (knappt) fram till 2018, men vad händer sen?

Vi älskar vår skola, den drivs av fantastiska lärare och barn. Vi vill att skolan ska få de lokaler som utlovats i tid så att skolan kan få fortsätta att utvecklas i den bra och positiva riktning som påbörjats och att alla barn i området kan få möjlighet att välja skolan.

Vi är föräldrar till barn i 1:an på Midsommarkransens Grundskola som startat ett upprop för att få saker och ting att hända. Extra viktigt för dig som har barn som ska börja skolan i Midsommarkransen med omnejd (då det i princip är fullt överallt). Även om du tänkt annan skola till ditt barn berörs alla skolor i området av situationen då det finns väldigt mycket fler barn än skolplatser idag.

VÄLKOMNA TILL ETT OFFENTLIGT MÖTE med representanter
från utbildningsförvaltningen tisdagen den 17 november kl. 18.00
i Midsommarkransens gymnasium (f.d. Brännkyrka Gymnasium,
Tellusborgsvägen 10). Kom och lyssna och hjälp till att påverka
så att skolan blir klar i tid!


Skriv på HÄR för att midsommarkransen grundskola ska byggas nu!

Läs den senaste artikeln i Bättre Stadsdel.

/Föräldrar och barn på Midsommarkransens grundskola.

facebook